Сайтът е проектиран от Рекламна къща "Дизарт"
Армагедон Груп ООД - транспортиране и спедиция
Транспортиране на инертни материали, отпадъци по приложеното разрешително, като: пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, превоз на зърнени култури, дървесина, метали, бетонни конструкции и извън габаритни товари
Почистване на пътища
Поддръжката на пътната инфраструктура през експлоатационния й период е важен процес. Това е гаранция за сигурността и добрата транспортна комуникация. Необходимо е перманентно почистване от дървета и храсти.
Превоз на опасни товари
Инертни материали, отпадъци от пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, превоз на зърнени култури, дървесина, метал, бетонни конструкции, извън габаритни товари. Можете да разчитате на нас!
Превоз на зърнени култури
Можете да разчитате на нас да транспортираме вашата реколта бързо, сигурно и на място. "Амагедон груп" ООД притежава необходимите разрешителни и камиони за превоз на зърнени култури.

 РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ  

 

"Армагедон Груп" ООД притежава разрешително от РИОСВ - София за транспорт на черни и цветни метали, отпадъци от растителни тъкани, пластмасови отпадъци, каучук, сгурия и шлака от дънна пепел, отпадъци от стъкло, дървесина, хартия, бетон и бетонни конструкции, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, почва, камъни, строителни отпадъци, фракции, инертни материали, зърнени култури и извънгабаритни и открити товари.

 

Удостоверение за транспортиране на фуражи

Разрешително за транспортиране на отпадъди

Превоз на опасни товари
Превоз на открити товари
Специализиран превоз на бетонни конструкции
Специализиран превоз на товари
Специализиран превоз на товари
Специализиран превоз на товари
Специализиран превоз на отпадъци
Специализиран превоз на товари
Специализиран превоз на товари
Превоз на селскостопанска продукция
Специализиран превоз на товари
Превоз на зърнени култури
Превоз на опасни товари
Превоз на опасни товари
Превоз на опасни товари
Превоз на опасни товари
Почистване на пътища и банкети с мобилна дробилка
Ръчно и машинно косене на банкети
Армагедон Груп разполага с специализирана техника за почистване на пътища
Поддръжка на пътната инфраструктура
Почистване на пътища от дървета и храсти с мобилна дробилка
Специализирана техника за отстраняване на опасни дървета
Специализирана техника за отстраняване на опасни дървета - мобилна дробилка
Специализирана техника за отстраняване на опасни дървета - мобилна дробилка
Специализирана техника за отстраняване на опасни дървета - мобилна дробилка
Специализирана техника за отстраняване на опасни дървета - мобилна дробилка
Специализирана техника за отстраняване на опасни дървета - мобилна дробилка
Специализирана техника за отстраняване на опасни дървета - мобилна дробилка
Ако имате нужда от съвет или консултация не се колебайте - потърсете ни!

ПОЧИСТВАНЕ НА ПЪТИЩА

Поддръжката на пътната инфраструктура през експлоатационния й период е важен процес. Това е гаранция за сигурността и добрата транспортна комуникация. Необходимо е перманентно почистване от дървета и храсти, което е от изключителна важност за комфорта на ползващите я и за тяхната безопасност.

Ние пренасяме вашите товари.
Можете да разчитате на нас! Обърнете се към нас.